Agencja Rozwoju ZaferProgram: Program wsparcia finansowego MŚP (GEKOP)
Numer umowy: TR33 / 18 / GEKOP / 0094
Nazwa projektu: Poprawa jakości w produkcji i ekspansji przędzy
Budżet projektu: 1.283.555 TL
Stawka wsparcia: 50%
Cele projektu:
1. Usprawnienie procesu produkcji przędzy i zapewnienie standardu jakości
2. Udział w rynku zagranicznym
Działania projektu:
1. Zatrudnienie personelu
2. Nabycie maszyny
3. Wizyty zagraniczne klientów
4. Międzynarodowe uczestnictwo w targach
5. Przygotowanie materiałów promocyjnych
6. Działania w zakresie widoczności projektu